Hjem

 

 

Min Hjemmeside

HESTKØBGAARD

Hvad er formålet med denne side?

Jeg ved det egentlig ikke, det startede med nysgerighed, kunne jeg finde ud af at lave en sådan side? Jeg har nu prøvet lavet forsiden om et par gange, men nu tror jeg den bliver som jeg vil have den.

Vedr. indholdet,

Minedsmærker, af og til kører jeg tur i landet, mest i Nordsjælland og tit kommer man forbi et minedsmærke, og begynder at tænke på hvorfor står det egentlig her? det spørgsmål vil jeg prøve at besvarer med denne side.

Efterhånden som jeg lære dette medie at kende kan der komme andre emner til.

NP

 

Hestkøbgaard er en smuk gammel gård, med en spændende historie, mere herom senere. Og sommer eller vinter smuk er den.

Hestkøbgård

Hestkøbgård er en gammel bondegård, der nævnes første gang i 1370, da den blev pantsat til Roskilde-bispen. Senere kom gården gennem flere århundreder til at føre en omskiftelig tilværelse med forskellige ejere og ejerforhold.

 

Bygninger og park

Bindingværkslængerne ved hovedbygningen stammer fra en genopførelse af gården efter en brand i 1827. Den nuværende hovedbygning blev opført i palæstil i 1902-03 af grosserer Andr. N. Grut.

 

I 1965 købte Birkerød Kommune Hestkøbgård til tilhørende jorder. Formålet var at sikre områdets landskabelige værdier. Haven udlægges til offentlig park